PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University/Leiden University Medical Center, Campus Groningen en Pivot Park Oss. PharmaNL heeft als ambitie een duurzame impuls te geven aan het benutten van het economisch en maatschappelijk potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.

Partners