Ambitie en doelen

PharmaNL heeft als ambitie om de farmaceutische waardeketen binnen Nederland te versterken en knelpunten weg te nemen, specifiek door:

  • Vorm te geven aan een gedeelde infrastructuur voor de ontwikkeling, opschaling en productie van innovatieve medicijnen in Nederland, voor gebruik door farmaceutische start-ups, scale-ups en academische onderzoeksgroepen. (programmalijn 1)
  • Versterking van het farmaceutische opleidingsaanbod met internationale uitstraling en aantrekkingskracht (programmalijn 2)

Meer concreet zijn de doelen van PharmaNL:

1. Het verbeteren van de randvoorwaarden van farmaceutische innovatie door:

  • Het opzetten van een gedeelde infrastructuur voor ontwikkeling van medicijnen: het beschikbaar maken van hoogwaardige en innovatieve infrastructuurvoorzieningen die essentieel zijn voor baanbrekende farmaceutische product- en productietechnologieontwikkelingen op terreinen waarop Nederland een sterke uitgangspositie heeft, waarvoor de vereiste R&D-voorzieningen en services niet beschikbaar zijn en niet onder reguliere marktwerking tot stand komen.
  • Een toename van de farmaceutisch geschoolde arbeidskrachten te realiseren: het opleiden van voldoende passend gekwalificeerd personeel voor de Nederlandse farmaceutische waardeketen

2. Als open centrale organisatie te fungeren voor nieuwe initiatieven op het gebied van farmaceutische innovatie, de samenwerking in bestaande initiatieven en programma’s te versterken en het verbeteren van het innovatieklimaat voor bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.