Programmalijn 2: PharmaNL human capital

Een forse impuls aan de Human Capital agenda is nodig om de groei die het PharmaNL programma tot stand zal brengen, in combinatie met de aanhoudende reguliere groei van de sector, ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

PharmaNL richt zich daarom actief op de totstandbrenging van een coherent, versterkt, meer hybride en aan life-long-learning bijdragend opleidingsaanbod met internationale uitstraling. Hierbij wordt gericht voortgebouwd op het reeds aanwezige onderwijsaanbod en op specifieke initiatieven zoals dat van verscheidene beroepsverenigingen, lokale MBO-instellingen, Hogescholen en Universiteiten en het Onderwijsconsortium, die al met de ontwikkeling van nieuwe curricula bezig zijn. Ook zal worden voortgebouwd op en samengewerkt met trainingsinstanties zoals Biotech Training Facility,  Paul Janssen FutureLab, Life Cooperative en het Lectoraat Drug Discovery in Oss.

PharmaNL zal in deze programmalijn het aanwezige scholingsaanbod verder inventariseren en gericht gaan versterken. Meer informatie over het programma en de actuele subsidierondes is te vinden op de ZonMw website.

Meer informatie

Download hier het Evaluatierapport van de eerste subsidieronde van Human Capital Growth; Evaluatierapport-PharmaNL-HCG-call-2023-1_0.pdf (zonmw.nl)