Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van PharmaNL, waarvoor Pivot Park Samenwerkingen BV (Pivot Park) optreedt als penvoerder. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden:

De informatie die op deze website wordt weergegeven, is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. De getoonde informatie kan nooit worden beschouwd als een aanbod of subsidieadvies en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Als informatie van deze website wordt gebruikt zonder verdere verificatie of advies, is dit geheel op eigen kosten en risico.

PharmaNL heeft grote zorg besteed aan de opbouw en het onderhoud van deze website, gebruikmakend van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. PharmaNL garandeert niet dat de website altijd foutloos of continu zal functioneren, of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals op uw scherm wordt weergegeven. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie op de website.

PharmaNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website. De inhoud en het functioneren van de website kunnen door PharmaNL zonder nadere kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn er voor uw gemak. PharmaNL garandeert niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databaserechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze PharmaNL -website behoren toe aan PharmaNL, Pivot Park Samenwerkingen B.V. of zijn leveranciers, tenzij anders vermeldt in het privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden. Geen enkele inhoud of functionaliteit mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PharmaNL.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar PharmaNL wordt gestuurd, is niet beschermd, tenzij anders vermeld in het privacybeleid. De inhoud van een bericht kan dus niet als vertrouwelijk worden beschouwd en wordt op eigen risico verzonden. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop PharmaNL uw privacy respecteert.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden gapanalyse.pharmanl.org

Pivot Park Samenwerkingen B.V. heeft, in samenwerking met software partij Graphileon, een tool en methode ontwikkeld genaamd de ‘4DM Tool’ om bij lifescience organisaties in de life science industrie via een interview uit te vragen wat ze op dit moment beschikbaar hebben op het gebied van human capital en infrastructuur en wat ze op dat gebied nodig hebben;

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University, Campus Groningen en Pivot Park. PharmaNL heeft als ambitie een duurzame impuls te geven aan het benutten van het economisch en maatschappelijk potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.

Een cluster, bioscience park of consortium kan aanvragen de zogenaamde ‘gap-analyse interviews’ bij bedrijven en instellingen in de regio/ op het park uit te voeren met behulp van de 4DM Tool;

Pivot Park Samenwerkingen B.V. gaat een overeenkomst aan met een organisatie zoals een cluster, consortium, biosciencepark of netwerkorganisatie (hierna ‘Opdrachtgever’) om de gap analyse uit te voeren bij door de opdrachtgever geselecteerde bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen;

Een opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de 4DM Tool gedurende 1 jaar vanaf start van de werkzaamheden (en/of tekening offerte);

De tijdens de interviews met bedrijven en instellingen verzamelde gegevens worden ingevoerd in de database van PharmaNL in de 4DM Tool;

Verzamelde gegevens mogen, geanonimiseerd en geaggregeerd, door PharmaNL worden gebruikt voor de analyse van landelijke gaps ten behoeve van PharmaNL programmalijnen Human Capital Growth en Shared Development Infrastructure;

Verzamelde gegevens mogen, geanonimiseerd en geaggregeerd, door opdrachtgever worden gebruikt voor de analyse van regionale gaps ten behoeve van ontwikkelingen op het park of in het consortium;

Het eigenaarschap van bedrijfsgegevens is van en blijft van de bedrijven en instellingen die geïnterviewd worden;

Bedrijven en instellingen die geïnterviewd worden hebben het recht om te bepalen of bedrijfsnaam en gegevens worden gepubliceerd;

Bedrijven en instellingen die geïnterviewd worden hebben het recht om na afloop van het project te bepalen welke groepen (bijvoorbeeld opdrachtgever of PharmaNL) toegang behouden tot hun individuele en niet geanonimiseerde data;

Elke gebruiker en organisatie administrator is verplicht om voordat toegang tot de 4DM Tool wordt verstrekt akkoord te gaan met de privacy statement en gebruiksvoorwaarden (“disclaimer”) van de 4DM Tool te vinden op respectievelijk https://www.pharmanl.org/privacybeleid/ en https://www.pharmanl.org/disclaimer/

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de privacy statement en gebruiksvoorwaarden is toegang tot de 4DM Tool niet mogelijk.

© 2024 PharmaNL via penvoerder Pivot Park Samenwerkingen B.V.