Over PharmaNL

Farmaceutische innovatie heeft een enorme maatschappelijke waarde. Medicijnen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in onze samenleving. Het is daarom van groot belang om de ontwikkeling van innovatieve medicijnen van de eerste fase tot de daadwerkelijke productie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

De farmaceutische sector levert daarnaast een belangrijke economische bijdrage in Nederland en wereldwijd. In Nederland geldt dat de farmasector een enorm potentieel en een goede uitgangspositie heeft, met grote kansen voor verdere groei. Om het bestaande potentieel optimaal te kunnen benutten is het noodzakelijk om bekende knelpunten bij de ontwikkeling en productie van medicijnen weg te nemen of te verkleinen.

PharmaNL

Het PharmaNL programma is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector.

Het is een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University, Campus Groningen, Pivot Park, in nauwe samenwerking met FAST (Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development).

PharmaNL wordt mogelijk gemaakt door de investeringen van de partners en een toekenning uit het Nationaal Groeifonds.

Ambitie en doelen

PharmaNL heeft als ambitie om de farmaceutische waardeketen binnen Nederland te versterken en knelpunten weg te nemen, specifiek door:

  • Vorm te geven aan een gedeelde infrastructuur voor de ontwikkeling, opschaling en productie van innovatieve medicijnen in Nederland, voor gebruik door farmaceutische start-ups, scale-ups en academische onderzoeksgroepen. (programmalijn 1)
  • Versterking van het farmaceutische opleidingsaanbod met internationale uitstraling en aantrekkingskracht (programmalijn 2)

Meer concreet zijn de doelen van PharmaNL:

1. Het verbeteren van de randvoorwaarden van farmaceutische innovatie door:

  • Het opzetten van een gedeelde infrastructuur voor ontwikkeling van medicijnen: het beschikbaar maken van hoogwaardige en innovatieve infrastructuurvoorzieningen die essentieel zijn voor baanbrekende farmaceutische product- en productietechnologieontwikkelingen op terreinen waarop Nederland een sterke uitgangspositie heeft, waarvoor de vereiste R&D-voorzieningen en services niet beschikbaar zijn en niet onder reguliere marktwerking tot stand komen.
  • Een toename van de farmaceutisch geschoolde arbeidskrachten te realiseren: het opleiden van voldoende passend gekwalificeerd personeel voor de Nederlandse farmaceutische waardeketen

2. Als open centrale organisatie te fungeren voor nieuwe initiatieven op het gebied van farmaceutische innovatie, de samenwerking in bestaande initiatieven en programma’s te versterken en het verbeteren van het innovatieklimaat voor bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.

Governance

Het huidige bestuur van PharmaNL bestaat uit de volgende leden:

  • Brigitte Drees, CEO Pivot Park en Pivot Park Screening Centre
  • Hubertus Irth, Scientific Director Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)
  • Ton Vries, Head of Innovation and Technology at Symeres
  • Benien Vingerhoed-van Aken, Directeur Center for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST) – Toehoorder