Programmalijn 1: PharmaNL infrastructure

Programmalijn 1 richt zich op het versterken van het verdienvermogen en de concurrentiekracht van de Nederlandse farmaceutische waardeketen voor nieuwe geneesmiddelen, en op het duurzaam borgen van ontwikkeling, marktintroductie en beschikbaarheid van essentiële generieke geneesmiddelen.

Dit door het gecoördineerd versterken en uitbreiden van de beschikbare shared R&D&I infrastructuur in farmaceutische hubs zoals Leiden, Groningen, Delft, Geleen, Utrecht en Oss met state-of-the-art en, waar van toepassing, met state-of-the-future apparatuur en equipment.

Deze aanpak leidt tot:

  • Efficiënte en effectieve ontwikkeling van nieuwe medicijnen en productietechnologieën;
  • Kortere doorlooptijden van lab-to-life;
  • Lagere R&D&I kosten voor onderzoeksgroepen en (startende) bedrijven waardoor zij sneller tot private financierbaarheid kunnen komen.

Subsidieprogramma “Shared Development Infrastructure”

PharmaNL heeft in het kader van de operationalisatie van deze programmalijn begin 2023 in samenwerking met ZonMw het “Shared Development Infrastructure” subsidieprogramma uitgewerkt.

Het “Shared Development Infrastructure” is een subsidieprogramma voor ondersteuning van specifieke investeringen in de Nederlandse shared farmaceutische R&D&I infrastructuur.

Door middel van verzoeken tot het indienen van voorstellen (‘calls for proposals”) in 2023, 2024 , 2025 en 2026 kunnen farmaceutische hubs, kennisinstellingen en ondernemingen maximaal 50% subsidie verkrijgen voor investeringen in een gedeelde ontwikkelingsinfrastructuur. Dit onder de voorwaarde dat de betreffende voorzieningen voor minimaal 50% als open shared development infrastructuur beschikbaar worden gesteld. De totaal beschikbare subsidie voor projecten in het programma bedraagt 57 miljoen euro.

Meer informatie over het programma en de actuele subsidierondes is te vinden op de ZonMw website.