Privacybeleid

Implementatie: Deze privacyverklaring is geïmplementeerd op 31 december 2023.

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University, Campus Groningen en Pivot Park Samenwerkingen B.V (penvoerder).

PharmaNL is een subsidieprogramma voor ondersteuning van specifieke investeringen in de Nederlandse shared farmaceutische R&D&I infrastructuur en post-MBO, post-HBO en post-WO opleidingen in de ontwikkeling van geneesmiddelen.

In dit proces verwerken we (beperkt) privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we samen met andere organisaties of bedrijven. Het is voor ons van groot belang dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Daarom verwerken en beschermen we persoonsgegevens met grote zorg. We voldoen aan de eisen van de privacywetgeving. Dit betekent dat we:

 • Duidelijk aangeven voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. We doen dit via deze privacyverklaring;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Eerst uw expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar toestemming vereist is;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de gewenste dienst te verlenen of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • Afspraken maken met derden wanneer we uw gegevens delen, om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op uw verzoek.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikmaakt van de website pharmanl.org laat u bepaalde gegevens achter. Dit zijn voornamelijk bedrijfsgegevens, maar kunnen ook persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten waar u gebruik van maakt kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Geslacht
 • Titel
 • Voornaam en achternaam
 • functie
 • telefoonnummer
 • Organisatie
 • e-mailadres (werk)
 • Wachtwoord

Gebruiksgegevens

Voor de PharmaNL gap analyse geselecteerde organisaties en onderwijsinstellingen worden benaderd voor een interview, waarbij de volgende gegevens worden verwerkt om contact met u op te nemen:

 • Voornaam, achternaam contactpersoon of contactpersonen
 • naam organisatie en adresgegevens organisatie
 • emailadres contactpersoon of contactpersonen
 • Functie contactpersoon of contactpersonen
 • Telefoonnummer contactpersoon of contactpersonen

Voor de uitvoering van de PharmaNL gap analyse worden beperkt persoonsgegevens verwerkt in de 4DM Tool:

 • een email adres voor het aanmaken van een gebruikersaccount
 • Wachtwoord;
 • Cookies en technische data van de gebruikte apparatuur om in te loggen, waaronder het IP adres en MAC adres;

Doelen

We verwerken de hierboven genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • We willen u benaderen voor deelname aan de PharmaNL gap analyse, deelname aan subsidierondes en bijeenkomsten;
 • De organisatie waarvoor u werkt maakt onderdeel uit van de gap analyse van PharmaNL en we willen u informeren over het project en de voortgang ervan;
 • De organisatie waarvoor u werkt is geïnterviewd door een PharmaNL interviewer in het kader van de gap analyse en we willen u toegang geven tot de gegevens in de database om deze te controleren en / of te wijzigen;
 • Het verwerken van de gegevens van uw organisatie in de database van PharmaNL;
 • We willen met u communiceren via het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.

Doorgeven aan derden

We geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde diensten en het bereiken van bovenstaande doelen. Deze derden kunnen zijn: onze softwareleveranciers Graphileon (als ontwikkelaar en beheerder van de PharmaNL 4DM Tool), dotcombusiness en PEProject om problemen met de website, mail en accounts in de 4DM Tool te onderzoeken en de uitvoerende PharmaNL organisatie, waaronder communicatieafdeling van Campus Groningen, inhoudelijke adviseurs van Lygature en externe projectmanagers ingehuurd door PharmaNL of Pivot Park Samenwerkingen B.V.

Anders zullen we uw gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bescherming en opslag

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dit betekent dat we de gegevens bewaren zolang het nodig is om de door u vereiste dienst te leveren. Een uitzondering hierop is de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons verplicht dit te doen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website. We zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken zonder toestemming. Daarom wordt aanbevolen om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U kunt contact opnemen met PharmaNL via de volgende gegevens voor inzage en wijziging van uw gegevens. E-mail: info@pharmanl.org

Om misbruik te voorkomen, vragen we bij een schriftelijk verzoek tot inzage om uzelf adequaat te identificeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Natuurlijk helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het desondanks niet lukt om er met ons uit te komen, geeft de privacywetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor de privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeldbeleid

Er worden foto’s gemaakt tijdens de verschillende evenementen en bijeenkomsten die we organiseren. Deze foto’s worden getoond via onze verschillende digitale communicatiekanalen:

We zullen altijd ons best doen om foto’s te maken waarop mensen niet herkenbaar zijn. Ongemakkelijke foto’s worden verwijderd.

Als u niet op een foto wilt staan; vragen we u vriendelijk om proactief buiten het kader te stappen of uw rug naar de camera te keren.

Als u onverwachts op een foto staat en dit niet wilt; stap dan buiten het kader en informeer de fotograaf zodat hij of zij een andere foto kan maken.

Als een foto waar u op staat tegen uw wil wordt gepubliceerd; vragen we u om rechtstreeks contact met ons op te nemen via communicatie@pharmanl.org zodat we de foto kunnen verwijderen.

Wanneer foto’s worden genomen en gebruikt voor andere communicatiematerialen, zullen we u van tevoren om uw toestemming vragen.


Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@pharmanl.org