PharmaNL

Het PharmaNL programma is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector.

Het is een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University / Leiden UMC, Campus Groningen, LIFE Cooperative, Pivot Park, in nauwe samenwerking met FAST (Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development) en Stichting Lygature.

PharmaNL wordt mogelijk gemaakt door de investeringen van de partners en een toekenning uit het Nationaal Groeifonds.