Vacature: Algemeen Programmamanager PharmaNL

Nieuws juli 10, 2024

Inleiding

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University/Leiden University Medical Center, Campus Groningen en Pivot Park Oss. Dit programma heeft een looptijd van 8 jaar.

PharmaNL is een toegekend groeifonds en heeft als ambitie een duurzame impuls te geven aan het benutten van het economisch en maatschappelijk potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. Samen werken we via een open-call structuur aan het vergroten van de Nederlandse autonomie in het ontdekken, ontwikkelen en produceren van medicijnen. PharmaNL is via de Ministeriele route toegekend; d.w.z. dat het MinVWS en ZonMW betrokken zijn bij de uitvoering van het programma in een aantal call rondes.

In de toezichthoudende rol is de Board benoemd. Deze wordt gevormd door drie personen die afkomstig zijn van de drie initiatiefnemers: Leiden, Groningen, Oss.

Als Penvoerder van PharmaNL treedt op Pivot Park Samenwerkingen BV. Dit is één van de BV’s van Pivot Park. Pivot Park is het toonaangevende life science park in Oss. Het is opgericht in 2012 om innovatieve farmaceutische bedrijven de optimale Europese locatie te bieden waardoor zij hun bedrijven kunnen laten groeien.
Pivot Park bouwt voort op een historie van ruim 100 jaar farma. Samen met MSD, Organon, Aspen, Byondis, Synthon, Symeres, Synaffix, Ardena, BioConnection en vele, vele andere bedrijven vormen zij een farmacluster van formaat in de regio Noord-Oost Brabant.

Wij zijn op zoek naar een Algemeen Programmamanager en Coördinator ter ondersteuning van de Penvoerder en ter ondersteuning van de Board van PharmaNL.

Beschrijving Functie

Je bent de spin in het web van PharmaNL en zorgt ervoor dat de uitvoering van dit subsidieprogramma op rolletjes loopt. Zowel intern als extern ben jij de verbindende schakel en weet je wat de doelstellingen zijn van het programma. Je weet wat er speelt en wat prioriteit moet krijgen.

 1. Overkoepelend Projectmanagement
 • Boardmeetings inhoudelijk voorbereiden en begeleiden (en samenwerken met onze vaste notulist)
 • Coördineren, verzamelen en consolideren van operationele rapportages (=Projectrapportage (inclusief status, fasering en go/no-go mijlpalen), conform VWS PharmaNL project-specifieke afspraken
 • Opzetten, uitvoeren en bewaken van de in de Consortiumovereenkomst afgesproken governance structuur (bestuur, coördinator, Raad van Advies) nodig geacht voor het besturen van PharmaNL partnership en project.
 • Managen en up to date houden virtueel PharmaNL kantoor; inclusief beheer van onze Sharepoint waarop alle documenten staan opgeslagen
 • Centrale “point of entry” voor belanghebbenden via PharmaNL e-mailbox en partners via sharepoint voor centrale opslag/toegang documenten, inclusief logistiek.
 • In overleg met de penvoerder en CFO opstellen van het jaarplan met bijbehorende begroting
 • Input leveren voorafgaande aan een nieuwe call-ronde, o.a. vanuit GAP analysis.
 • Halfjaarlijkse evaluatieproces en waar nodig doorvoeren aanpassingen.
 • Stakeholder management alle betrokken organisaties, consortiumpartners en FAST.
 • Contactpunt samen met penvoerder voor Ministerie van VWS en ZonMw.

 

 1. Verantwoording afleggen aan de directie van PPS B.V als Penvoerder van PharmaNL
 • Opvolgen van besluiten of acties uit vergaderingen;
 • Ondersteunende werkzaamheden leveren voor de CEO en CFO ten behoeve van vastlegging van bestuurlijke processen m.b.t. RvC en aandeelhouders.
 • Verantwoordelijk voor het contractbeheer en de administratieve vastlegging (conform de subsidievertrekking) daarvan met betrekking tot contracten en overeenkomsten voor PharmaNL op juistheid en volledigheid controleren conform subsidieverstrekking;
 • Input leveren voor de jaarlijkse begroting en eventuele aanpassingen daarop en dit laten aansluiten op het jaarplan van PharmaNL

 

De vereisten voor deze vacature

 • HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur bekend met het werkveld LS&H
 • Bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift.
 • Ervaring met bestuurlijke processen
 • Ervaring met verschillende werkomgevingen waarin verschillende belangenafwegingen worden gemaakt. Hierin kun je onderscheiden: Overheid / bedrijfsleven / consortia
 • Zeer goede zowel mondeling als schriftelijk communicatieve vaardigheden

 

Jouw vaardigheden

 • Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
 • Je bent flexibel en proactief;
 • Je bent digitaal vaardig en kunt goed overweg met software pakketten als Office (Teams, Sharepoint), Exact (Purchase Order), etc;
 • Je kunt goed prioriteren; Je gaat goed om met veranderingen;
 • Je bent een teamspeler. Je werkt samen met:
  • de projectmanager die verantwoordelijk is voor de GAP analyse tool en de uitvoering daarvan.
  • de manager programmalijnen SDI en HCG
  • de notulist
  • de penvoerder PharmaNL en CEO van PP Samenwerkingen BV
  • de boardleden van PharmaNL
  • programmamanagers van ZonMW
  • Programmamanager van Min VWS )

 

Wij bieden jou

 • Uurtarief EUR 131,00 ex BTW in 2024 (wordt jaarlijks geïndexeerd).
  Er is voor 2024 budget beschikbaar voor 12 uur per maand
 • Een kijkje in de keuken van de LS&H wereld bij zeer veel bedrijven, kennisinstellingen en overheid
 • De kans om bij te dragen aan een programma dat een impact zal hebben op de samenleving van morgen.
 • Een initiële contractduur van 3 jaar
 • Na het verstrijken van het eerste jaar en daaropvolgende jaren van de overeenkomst vinden evaluatiemomenten plaats. Uitdrukkelijk wordt te dezen geen arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde projectmanager en opdrachtgever beoogd.

 

Geheimhouding

De programmamanager verbindt zich tot absolute geheimhouding van alle feiten en omstandigheden, betreffende de werkzaamheden voor opdrachtgever voor zover de opdrachtnemer daarvan in de uitvoering van de werkzaamheden wetenschap verkrijgt, tenzij deze informatie op basis van algemene bekendheid of bijzondere publicatie reeds als openbaar mag worden beschouwd.

 

Meer info en solliciteren

Ben je geïnteresseerd in de vacature of wil je meer informatie stuur dan je CV en motivatie naar :

info@pharmaNL.org of bel eerst met Brigitte Drees 06-21613066 brigitte.drees@pivotpark.com