Urgentie: Investeren in Innovatie

Nieuws maart 15, 2024

Het belang van het Nationaal Groeifonds voor het verdienvermogen van Nederland

De Board van PharmaNL heeft op 15 maart 2024 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (specifiek aan de leden van de VVD-fractie en NSC-fractie), om zorg te uiten over de overwegingen die spelen rondom het Nationale Groeifonds.

Brigitte Drees (penvoerder PharmaNL en CEO Pivot Park: “We moeten blijven investeren in innovatie. Dat is iets meer lange termijn dan de begroting van volgend jaar. Dat vraagt moed en betrokkenheid. Bestendig beleid is nodig om bedrijven en alle anderen die betrokken zijn bij NGF-aanvragen de zekerheid te bieden om nu te blijven investeren in innovatie.”

De volledige brief is hier te downloaden.