Projecten van start binnen PharmaNL Human Capital Growth

Nieuws februari 20, 2024

Update 30 april, 2024

Naast de twee eerder aangekondigde projecten, start nu ook een derde project binnen de programmalijn Human Capital Growth van PharmaNL: ‘Life-long learning programma voor post-graduate biomedische en farmaceutische professionals’. Dit derde project, ingediend door het Leiden University Medical Center, heeft als doel een modern educatie & trainingsprogramma voor post-doctorale (bio-)medische en farmaceutische onderzoekers/professionals te ontwikkelen.

De komende maanden gaan de eerste drie projecten van start binnen programmalijn Human Capital Growth van PharmaNL. Het betreft de projecten ‘Early Drug Discovery Education Track’ en ‘Groningen Human Capital for Life Sciences’. Deze twee nieuwe projecten richten zich specifiek op het ontwikkelen van flexibel post-hbo en postacademisch ‘lifelong learning’ onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen in de farmaceutische sector. 

Ton Vries, bestuurslid bij PharmaNL: “De board van PharmaNL is verheugd over de eerste subsidiehonoreringen in de programmalijn Human Capital Growth. Met deze subsidies kunnen de toegekende aanvragen concrete stappen gaan zetten om nieuwe en verbeterde onderwijsvormen te ontwikkelen in de life sciences & health sector. Dit heeft de sector ook hard nodig: zonder gekwalificeerde medewerkers kan de onmiskenbare groei van de sector niet worden gerealiseerd. Vanuit de board feliciteren wij de aanvragen ‘Early Drug Discovery Education Track’ vanuit de regio Nijmegen/Oss, ‘Groningen Human Capital for Life Sciences’ en ‘Life-long learning programma vanuit Leiden’, en wensen hen veel succes in deze veelbelovende projecten.”

Doel subsidieoproep
De PharmaNL Human Capital subsidieronde 2023-1 is de eerste ronde binnen de programmalijn PharmaNL Human Capital Growth (HCG). Deze programmalijn is gericht op het verder versterken van de farmaceutische waardeketen. Het implementeren van een coherent programma dat het huidige farmaceutisch opleidingsaanbod verrijkt en waar mogelijk voorziet van internationale uitstraling en aantrekkingskracht, staat hierbij centraal. Het doel van de ronde was dan ook om aanvullende opleidings- of onderwijsmogelijkheden te creëren die aansluiten op de reeds bestaande opleidingen of onderwijsprogramma’s.

De projecten zullen onder andere bijdragen aan de totstandkoming van een passend aanbod van lifelong learning, waardoor professionals in de farmaceutische sector gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen en in de sector werkzaam te blijven.

In de startblokken
Vertegenwoordigers van beide gehonoreerde projecten zijn zeer verheugd met de toekenningen. “We popelen om van start te gaan met het project Groningen Human Capital for Life Sciences en de modules te ontwikkelen waar de professionals en bedrijven direct baat bij hebben om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen,” aldus Sven Stielstra (Business Developer bij de LIFE Cooperative).

Project Programma manager cursussen HAN, Adinda Diekstra: “We kijken er naar uit om binnen Early Drug Discovery Education Track’ een mooie set aan post-hbo en post-wo cursussen op te zetten, met input uit het regionale werkveld!”

Komende maanden worden de projecten opgestart en vervolgens zichtbaar gemaakt op de website van ZonMw. Houd de website hiervoor in de gaten.

Over het project Groningen Human Capital for Life Sciences
Het project Groningen Human Capital for Life Sciences – een subsidieaanvraag van LIFE Cooperative, Hanzehogeschool Groningen en het UMCG – verbetert de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van farmaceutische producten en productietechnologieën. Dit wordt gerealiseerd door het Life Science bedrijfsleven in Noord-Nederland te faciliteren in het doorontwikkelen van hun kernkwaliteiten binnen deze Nederlandse Farmaceutische waardeketen: Gentechnologie, Bioinformatics & Bioanalysis. Hiervoor worden tien onderwijsmodules ontwikkeld en getest die zowel studenten als professionals de kans geven om zich te blijven ontwikkelen in de richtingen die het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft. Hierdoor kunnen deze bedrijven hun positie in de regionale, nationale en internationale waardeketen te behouden en versterken. Deze activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd onder de LIFE Academy waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om continu vraag en aanbod omtrent Human Capital effectief te verbinden op regionale en nationale schaal.

Over het project Early Drug Discovery Education Track

Het doel is om een early drug discovery education track (EDD-track) te ontwikkelen welke uit acht post-HBO/WO-cursussen bestaat (Leven lang ontwikkelen) die passen binnen het EDD-proces en aansluiten bij de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. Middels deze EDD-track zijn wij voornemens voldoende en passend gekwalificeerd talent op te leiden voor de Nederlandse Life Sciences sector. De cursussen zijn vooral gericht op na- en bijscholen, kunnen een volledige theoretische of praktische invulling hebben (of een combinatie hiervan), worden veelal in het Engels opgezet (tbv internationale aantrekking) en worden ontwikkeld binnen een consortium bestaande uit: twee onderwijsinstellingen (HAN en RU), een bedrijfsopleider (Elevate) en een science park (Pivot Park). De insteek is om duurzame cursussen te ontwikkelen waarmee we per per cursus per jaar zo’n 10-20 mensen kunnen trainen, wat gedurende de looptijd van PharmaNL (acht jaar) in totaal zeker op zo’n 300-500 geschoolde personen zal komen.