PharmaNL start meerjarig ‘Human Capital Growth’ subsidieprogramma van 14 miljoen euro

Nieuws september 5, 2023

Utrecht, 5 september 2023 – PharmaNL, een initiatief voor de Nederlandse farmaceutische sector, gaat van start met het ‘Human Capital Growth’ subsidieprogramma. Het doel van dit programma is om een samenhangend en hybride lifelong learning programma tot stand te brengen, welke het huidige farmaceutisch opleidingsaanbod versterkt en waar mogelijk voorziet van internationale uitstraling en aantrekkingskracht.

Opzet subsidieprogramma

Het PharmaNL Human Capital Growth programma is in de afgelopen maanden door ZonMw uitgewerkt in afstemming met PharmaNL en VWS en in lijn met het in 2022 toegekende Nationaal Groeifonds voorstel van PharmaNL. Het is een subsidieprogramma voor ondersteuning van specifieke investeringen in onderwijs en zal door ZonMw worden uitgevoerd. Met hybride lifelong learning wordt bedoeld: de benodigde vakkennis voor de snel evoluerende life science industrie (voortdurend) actualiseren in de opleidingen en op een zo effectief mogelijke manier naar de cursisten brengen: zoals via blended, online en offline onderwijsmethoden. De opleidingen zijn modulematig en eventueel in een gecombineerde werk-leer omgeving.

Door middel van verzoeken tot het indienen van voorstellen (‘calls for proposals”) kunnen partijen binnen de bedrijfsopleidingen en onderwijssector, bekostigd of niet-bekostigd, subsidie verkrijgen. Dit betreffen (post-) MBO, HBO en academische onderwijsinstellingen en bedrijfsopleiders. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor het opzetten of uitbreiden van onderwijs en bedrijfsopleidingen, dat aansluit op bestaande opleidingen, bedrijfsopleidingen en eisen van het werkveld. De totaal beschikbare subsidie voor projecten in het programma bedraagt 14 miljoen euro.

Hubertus Irth, bestuurslid PharmaNL namens Leiden University:

De kennis op het gebied van de farmaceutische wetenschappen ontwikkelt zich in rap tempo, o.a. door nieuwe tools op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar ook door nieuwe onderzoekstechnologieën. De human capital agenda van PharmaNL is erop gericht om nieuwe en verbeterde onderwijsvormen te ontwikkelen die huidige en toekomstige medewerkers in de farmaceutische sector optimaal voorbereiden voor deze dynamische werkomgeving.”

Eerste ronde 

De eerste ronde, die op 5 september van start gaat, wordt vormgegeven door een uitwerking te vragen aan de vier projecten die in het door het Nationaal Groeifonds goedgekeurde PharmaNL voorstel zijn opgenomen. Het gaat om de volgende projecten, waarvan met name de relevantie al positief is beoordeeld door de commissie van het Nationaal Groeifonds:

1.    Biologicals Learning Center

2.    Groningen Human Capital for Life Sciences

3.    Interdisciplinary post-graduate drug development education & training program

4.    Early Drug Discovery Education Track

ZonMw zal de penvoerders van bovengenoemde projecten uitnodigen om uitgewerkte voorstellen in te dienen en zal deze vervolgens beoordelen.

Overige rondes 

In 2024 zal de start gemaakt worden met de volgende open rondes voor de hele sector. Per ronde zal er een specifieke oproeptekst komen, zodat de indieners van voorstellen hun aanvraag kunnen indienen in lijn met de PharmaNL doelstellingen. Op alle rondes van het subsidieprogramma gelden algemene en specifieke voorwaarden die in aanloop naar de openstelling van de indiening van voorstellen bekend zullen worden gemaakt via de websites van PharmaNL en ZonMw.

Meer informatie 

De penvoerder van PharmaNL, Brigitte Drees namens Pivot Park, is beschikbaar voor interviews. Neem contact op met Marieke Meulemans, Programma Manager PharmaNL, via e-mail adres marieke.meulemans@pivotpark.com

Kijk voor meer informatie over PharmaNL op de website: www.pharmaNL.org en op de programmapagina’s van ZonMw. Voor meer informatie over het programma PharmaNL Human Capital Growth kunt u contact opnemen met ZonMW via Pharmanl@zonmw.nl

 

Over PharmaNL 

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University, Campus Groningen en Pivot Park Oss. PharmaNL heeft als ambitie een duurzame impuls te geven aan het benutten van het economisch en maatschappelijk potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.

Het PharmaNL voorstel is opgesteld door de consortiumleden en ingediend door het ministerie van VWS, met steun van het ministerie van EZK, in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. In juli 2022 heeft het kabinet het PharmaNL programma voor een bedrag van in totaal 78,8 miljoen euro gehonoreerd.

Het programma heeft een looptijd van 8,5 jaar (1 nov 2022 – 30 apr 2031) en bestaat uit twee nationaal gecoördineerde programmalijnen:

  • Het opzetten van een state-of-the-future shared development infrastructuur voor gebruik door farmaceutische start-ups, scale-ups en academische onderzoeksgroepen.
  • Het implementeren van een coherent en hybride Life Long Learning programma dat het huidige farmaceutisch opleidingsaanbod versterkt en waar mogelijk voorziet van internationale uitstraling en aantrekkingskracht.

Voor meer informatie: www.pharmanl.org

Over ZonMw 

ZonMw heeft als zelfstandig bestuursorgaan van VWS de taak om subsidiemiddelen te verdelen om gezondheidsonderzoek en zorginnovatie te stimuleren. Kerncompetentie van ZonMw is het zorgvuldig beoordelen van de kwaliteit en relevantie van kennis- en innovatieprogramma’s en het begeleiden van kennis- en innovatieprojecten. ZonMw heeft naast ervaring met het beoordelen van onderzoek ook ruime ervaring met instrumenten om geld voor wetenschappelijke infrastructuur te verdelen, onder meer ook in langjarige samenwerking met NWO (in het kader van de roadmap grote wetenschappelijke infrastructuur) en RVO. ZonMw is de uitvoeringspartner van PharmaNL voor de PharmaNL subsidieprogramma’s “Shared Development Infrastructure” en “Human Capital Growth”.