Nieuwe cursussen leiden ondernemende onderzoekers naar succesvolle geneesmiddelen en registratie

Nieuws juni 5, 2024

Je hebt als onderzoeker een goed idee voor een nieuw geneesmiddel, maar hoe zorg je ervoor dat je idee ook wordt omgezet in een medicijn dat goedkeuring krijgt en patiënten kan gaan helpen? Het derde project binnen de programmalijn Human Capital Growth van PharmaNL: ‘Life-long learning programma voor post-graduate biomedische en farmaceutische professionals’ richt zich op een oplossing voor dat vraagstuk. Het is ingediend door het Leiden University Medical Center (LUMC) en heeft als doel een modern educatie & trainingsprogramma voor post-doctorale (bio-) medische en farmaceutische (arts)onderzoekers en professionals te ontwikkelen. 

Marcel Kenter, directeur in het LUMC van het Paul Janssen Futurelab onderwijsinitiatief, legt uit: “De doelstelling van dit door PharmaNL gehonoreerde project is het maken van een internationaal life-long learning programma voor ondernemende onderzoekers met een idee voor een nieuw geneesmiddel of vaccin, dit product willen ontwikkelen, en naar de markt en de patiënt te brengen.” De online cursussen zullen kennis bieden op verschillende terreinen, waaronder de vereiste preklinische studies en een efficiënte science-based ontwikkelstrategie die leidt tot een gedegen Common Technical Document (CTD) voor indiening bij de registratie-autoriteiten. De nieuwe cursussen zullen worden toegevoegd aan het huidige Paul Janssen Futurelab life-long learning programma met online cursussen over klinische ontwikkeling, intellectueel eigendom en markttoelating.  

Online educatie

Dit driejarige project gaat van start op 15 juni 2024. Concreet omvat het project de ontwikkeling van drie online cursussen, waarvan twee volledig nieuw en een actualisatie van een bestaande cursus. Marcel Kenter: “Een van de nieuwe cursussen richt zich op het preklinisch onderzoek in laboratoria dat door de autoriteiten geëist wordt. De tweede cursus biedt een efficiënte science-based ontwikkelstrategie die leidt tot het verkrijgen van de noodzakelijke onderzoeksresultaten voor het opstellen van een volledig registratiedossier. Kennis én vaardigheden op deze terreinen zijn essentieel voor succesvolle ontwikkeling van het product en het verkrijgen van marktoelating, zodat het geneesmiddel of vaccin uiteindelijk aan patiënten kan worden gegeven.”  

Iedere cursus wordt geleid door een mentor met veel expertise en jarenlange hands-on ervaring bij het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe producten in de farmaceutische industrie. “Met onze online cursussen willen we de cursisten een inspirerende leerervaring bieden. Daarom gebruiken we animaties, infographics, videofragmenten en casuïstiek uit R&D projecten van de industrie. De nadruk ligt op learning-by-doing: de cursist maakt opdrachten waarin de opgedane kennis direct wordt toegepast. De cursussen zijn tijd- en plaatsonafhankelijk; binnen de cursusperiode bepaalt de cursist zelf wanneer hij of zij studeert. De studiebelasting is beperkt zodat de bijscholing goed gecombineerd kan worden met een drukke baan en privéleven”, aldus Kenter. 

Kennis laten terugvloeien

De doelgroep van deze cursussen bestaat uit ondernemende academici met een achtergrond in de biomedische, medische of farmaceutische wetenschappen. “Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen of vaccins, of daar leiding aan wil geven,” zegt Kenter. “Dit kan variëren van ondernemende academici die de overstap naar de industrie willen maken tot professionals die al in de industrie werken, zoals bij startups of grote farmaceutische en biotechbedrijven.” 

In dit project moeten specifieke kennis én vaardigheid vanuit de industrie terugvloeien naar de universitaire wereld. Dit zal helpen om meer geneesmiddelontwikkeling binnen de academische muren mogelijk te maken, hoewel samenwerking met de industrie voor de meeste middelen noodzakelijk blijft. Marcel Kenter is duidelijk over de noodzaak: “De kennis en vaardigheden binnen de academie voor het ontwikkelen en naar de markt brengen van een geneesmiddel of vaccin is nauwelijks aanwezig. Wat wij proberen is om de kennis uit de industrie terug te laten vloeien naar de academie.”  

Groter geheel

Deze opzet sluit naadloos aan bij het achterliggende doel van het nieuwe project, namelijk om geneesmiddelen in de toekomst betaalbaar te houden. Marcel Kenter: “Wat er nu vaak gebeurt in de academie, is dat een interessante bevinding al in een vroeg stadium wordt uitgelicenseerd aan bedrijven. De universiteit krijgt daar iets voor terug, maar niet veel, en het bedrijf bepaalt dan de prijsstelling. Door de ontwikkeling langer binnen de academie te houden, heb je een betere positie in de onderhandelingen over licentiëring. En dit levert de maatschappij uiteindelijk betaalbare medicijnen op.”