Meet the Board! Bestuur van PharmaNL stelt zich voor

Nieuws juni 6, 2024

Altijd al meer willen weten over wie de mensen zijn die het bestuur van PharmaNL vormen? Lees hier dan meer over de visie op PharmaNL van de drie bestuursleden Brigitte Drees, Hubertus Irth, Ton Vries en toehoorder Benien Vingerhoed. Wat zijn hun prioriteiten in het bestuur? Op deze en andere vragen geven zijzelf hieronder een antwoord. Ook krijg je een inkijkje in hun professionele achtergrond en hoe deze hen helpt om de ambities van PharmaNL te helpen waarmaken.

Bestuur PharmaNL

Brigitte Drees: versterken van ondernemerschap
Brigitte Drees, penvoerder bij PharmaNL, is CEO van Pivot Park, dé hotspot voor bedrijven en kennisinstellingen in de biofarmaceutische industrie in Oss en van Pivot Park Screening Center.

‘Als bestuurslid van PharmaNL ligt mijn voornaamste focus bij het verbeteren en versterken van het farmaceutische ecosysteem in Nederland. De uitdagingen en knelpunten in deze sector werden al duidelijk door het actieprogramma ‘Nieuwe Kansen voor de Topsector Life Sciences and Health’, uitgevoerd door Clémence Ross. Met PharmaNL pakken we de uitdagingen aan door zowel de infrastructuur een impuls te geven als door de onderwijsstructuur te versterken, die momenteel ontoereikend is. We focussen daarbij specifiek op Lifelong Learning.

Mijn persoonlijke drive ligt vooral bij het versterken van ondernemerschap. Ik heb in mijn eigen carrière gemerkt dat er geen duidelijk ontwikkelpad was in de farmaceutische sector. Dit wil ik graag verbeteren voor huidige en toekomstige generaties.’ Lees hier meer.

Ton Vries: inzetten op leveringszekerheid van medicijnen in Nederland
Ton Vries is vanuit zijn rol als directeur van consortiumpartner Campus Groningen bestuurslid bij PharmaNL. Campus Groningen is hét centrum voor innovatie, onderzoek en ondernemerschap in Noord-Nederland. Daarnaast is hij tevens bestuurslid bij de LIFE Cooperative.

‘Vanuit Campus Groningen is onze insteek voor PharmaNL gericht op het versterken van de leveringszekerheid van medicijnen in Nederland door de binnenlandse productiecapaciteiten te verhogen. Belangrijk is dat we dit op een duurzame manier aanpakken, met behulp van innovatieve technologieën. Onze focus ligt op het realiseren van de benodigde faciliteiten en het opleiden van gekwalificeerd personeel om deze doelen te bereiken. Deze aanpak vormt de kern van onze strategie om de farmaceutische industrie in Nederland robuust en toekomstbestendig te maken.

De expertise die ik inzet voor dit doel, heb ik niet alleen opgebouwd bij Symeres, een Europese leidende Contract Research and Manufacturing Organization voor geïntegreerde uitbestede medicijnontwikkeling, maar ook bij de LIFE Cooperative, het noordelijke mkb-samenwerkingsverband in de life sciences.’ Lees Ton’s hele statement hier.

Hubertus Irth: overbruggen van de kloof
Hubertus Irth is Scientific Director Leiden Academic Centre for Drug Research en Professor of Biomolecular Analysis bij de Universiteit Leiden.

“Als bestuurslid van PharmaNL ligt mijn focus op het overbruggen van de kloof tussen de complexe, veelzijdige wereld van de farmaceutische sector in Nederland en het vormgeven van een toekomstbestendig platform dat deze sector ondersteunt. Het unieke aan onze rol is dat we niet direct sturen, maar meer faciliteren en representeren, met speciale aandacht voor onze twee speerpunten, shared infrastructuur en de human capital agenda. Mijn doel is om een programma te ontwikkelen dat breed erkend en gewaardeerd wordt binnen het land, dat de diverse input vanuit academische centra, medische centra, bedrijven en science parks integreert.

Het geld dat er beschikbaar is, willen we strategisch inzetten, zodat we maximale impact hebben. En daarbij moeten we voor ogen houden wat we over vijf jaar bereikt moeten hebben. Nu vooruitkijken, zodat we straks niet het idee hebben dat we een afslag gemist hebben. Precies dat vooruitzien vind ik als bestuurslid fascinerend.’ Lees hier meer over de visie van Hubertus.

Benien Vingerhoed: toekomstbestendig en langdurige impact
Lees hier tot slot het verhaal van Benien Vingerhoed, algemeen directeur van FAST, nationaal expertisecentrum voor innovatieve therapieontwikkeling en toehoorder bij het bestuur van PharmaNL.

‘Mijn werk als algemeen directeur bij FAST vormt de basis voor mijn rol bij het bestuur van PharmaNL. FAST is een nationaal expertisecentrum gericht op het versnellen, optimaliseren en betaalbaar maken van therapieontwikkeling voor patiënten. Het expertisecentrum werkt aan hechte samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector, met speciale aandacht voor therapieontwikkeling bij zeldzame ziekten, drug repurposing en infectieziekten. De focus op nationale samenwerking en het voorkomen van versnippering neem ik mee in mijn rol als toehoorder bij het bestuur van PharmaNL.

Ik zie vooral kansen, hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de PharmaNL investeringen toekomstbestendig zijn en langdurig impact hebben? Dat kunnen we borgen door de expertise nationaal te bundelen en optimaal te benutten, in plaats van geïsoleerd te opereren. Dit geldt voor beide programmalijnen van PharmaNL: Shared Development Infrastructuur en Human Capital Growth.’ Lees hier meer.