PharmaNL Expert Event: bouw mee aan de toekomst van de farmaceutische sector in Nederland

Nieuws mei 16, 2024

PharmaNL organiseert op woensdag 22 mei 2024 een exclusief Expert Event dat gericht is op het samenbrengen van belangrijke spelers in de farmaceutische sector in Nederland. Het doel van dit evenement is om de deelnemers te betrekken bij het bepalen van de koers van PharmaNL en bij de focusbepaling en uitvoering van de PharmaNL programmalijnen.

Marieke Meulemans, projectmanager bij PharmaNL, benadrukt het belang van het event: “Via het Expert Event haalt PharmaNL informatie op bij de mensen die dagelijks betrokken zijn bij de innovatieve ontwikkeling van geneesmiddelen en vanuit hun expertise weten welke uitdagingen we in Nederland op te lossen hebben in ons werkveld. We nodigen daarom afgevaardigden van farmaceutische hubs, grote en kleine farma- en biotechbedrijven, kennisinstellingen en andere groeifondsprojecten uit om mee te denken. We willen een reëel beeld krijgen van de uitdagingen en behoeften in de sector, zodat we gericht en doelmatig kunnen investeren in infrastructuur en opleidingsmogelijkheden die de Nederlandse farmaceutische waardeketen versterken.”

Doelmatige besteding Groeifondsmiddelen
PharmaNL richt zich op twee hoofdprogrammalijnen: Shared Development Infrastructure en Human Capital Growth. Om de behoeften binnen deze gebieden nauwkeurig te identificeren, voert PharmaNL een grondige gap-analyse uit, gebaseerd op interviews met verschillende belanghebbenden, zoals biotechbedrijven, academische instituten en farmaceutische bedrijven. Deze inventarisatie is gestart in de regio’s van de consortiumpartners (Leiden, Groningen en Oss) en zal naar mate het programma vordert worden uitgebreid naar een landelijke dekking.

Meulemans: “Het is cruciaal voor PharmaNL om te begrijpen wat de huidige infrastructuur en opleidingsbehoeften zijn, evenals de toekomstige vereisten. Door middel van onze gap-analyse kunnen we gericht investeren in die gebieden waar de grootste noodzaak ligt.”

Expert-insights: sleutel tot sectorbrede vooruitgang
Om een volledig, nationaal beeld van de behoeftes van de sector te krijgen, organiseert PharmaNL expert-events, zoals het aankomende evenement op 22 mei. Tijdens deze bijeenkomsten worden experts uit de Nederlandse farmaceutische sector uitgenodigd om hun inzichten te delen. Dit evenement dient als aanvulling op de gedetailleerde gap-analyse om de lacunes in kaart te brengen en te valideren. Naast de bevraagde partijen worden ook andere belangrijke spelers en groeifondsprojecten uitgenodigd, met als doel een breed scala aan perspectieven en inzichten te verzamelen.

Programma
Het evenement begint met een presentatie van PharmaNL penvoerder Brigitte Drees, waarin PharmaNL en haar doelstellingen worden belicht. Na deze introductie deelt Marieke Meulemans de bevindingen van de gap-analyse, gevolgd door break-out sessies waarin de beide programmalijnen van PharmaNL worden besproken, onder leiding van dagvoorzitter Jon de Vlieger vanuit Lygature. Eén tafel richt zich op de programmalijn Human Capital, terwijl een andere tafel zich richt op de programmalijn Shared Infrastructure. Elke sessie wordt geleid door een tafelvoorzitter, die discussies faciliteert en resultaten terugkoppelt aan de dagvoorzitter.

Daarna staat er een plenaire sessie op het programma, gericht op toekomstige ontwikkelingen en opkomende technologieën in de farmaceutische sector, zowel nationaal als internationaal. Het doel is om een alomvattend overzicht te krijgen van infrastructuur en vaardigheden, om zo een goede prioritering te kunnen maken voor de eerstvolgende subsidieronde van PharmaNL.

Open consortium
PharmaNL’s expert-event biedt niet alleen een platform voor discussie, maar opent ook de deur voor bredere betrokkenheid bij het initiatief. Marieke Meulemans wijst op de kansen van een open consortium: “PharmaNL is een open consortium, wat betekent dat andere partijen buiten de huidige partners in Oss, Leiden en Groningen, waaronder bioscienceparken en belangrijke instituten, kunnen deelnemen. Het streven is om een vertegenwoordiging te zijn van alle Nederlandse bioscienceparken en instituten die van belang zijn voor de sector. PharmaNL verwelkomt hen graag. Samen bouwen we aan een solide toekomst voor de farmaceutische ontwikkeling in Nederland.’

Marieke Meulemans. Foto: Rubianca Photography

Deelname en informatie
Voor praktische vragen over het expert event kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de communicatieafdeling van PharmaNL (via communicatie@pharmanl.org). Meulemans moedigt aanmelding voor het event van harte aan: ‘De uitnodigingen voor dit evenement zijn gekozen op basis van expertise en kennis binnen de sector en ons streven naar een uitgebalanceerde vertegenwoordiging vanuit de regio’s en de diverse partijen in de farmaceutische waardeketen. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn maar geen uitnodiging hebben ontvangen, staan we open.  Als organisatie streven we naar een uitgebalanceerde groep. Aarzel niet om contact op te nemen met onze communicatieafdeling, dan kijken we samen of jouw expertise of regio al voldoende vertegenwoordigd is.’