PharmaNL Expert Event

Events april 18, 2024

Na de lancering van de eerste twee subsidierondes op de programmalijnen Human Capital Growth en Shared Development Infrastructure, zullen er in 2024 weer nieuwe rondes op de twee programmalijnen open gaan.  

PharmaNL organiseert daarom het PharmaNL Expert Event op 22 mei 2024 van 14.00-17.30 uur, in Utrecht (Beatrix Meetup): “kansen voor de Nederlandse farmaceutische waardeketen”. Ter inspiratie, ontplooiing en versterking van de farmaceutische innovatie in Nederland, wil PharmaNL graag om tafel gaan om de kansen en hiaten te identificeren. Waar kunnen we – op het gebied van kennisuitwisseling en (gedeelde) onderzoek infrastructuur – in Nederland echt in voorop lopen? Voor het Expert Event ontvangen deelnemers een persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel bijdragen aan het evenement? Stuur dan een mail naar communicatie@pharmanl.org. De organisatie overlegt dan of het mogelijk is om aan te sluiten.

Afgelopen periode is er uitvoerig onderzoek gedaan binnen de ecosystemen van de PharmaNL consortiumleden (Leiden, Oss, Groningen), om binnen die ecosystemen te onderzoeken waar de trends, kansen en hiaten liggen.

Met het Expert Event op 22 mei 2024, wil PharmaNL dit onderzoek verder aanvullen met uw input. Met uw input gedurende de ronde tafel sessies zal PharmaNL de toekomstige subsidierondes gaan vormgeven, zodat dit ten goede komt aan de versterking van de farmaceutische waardeketen in Nederland. Met dit evenement doet PharmaNL specifiek een beroep op uw expertise, op de onderwerpen Shared Development Infrastructure en Human Capital Growth.

Over PharmaNL

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium en geeft een duurzame impuls aan geneesmiddelenontwikkeling en -productie op Nederlandse bodem. Het PharmaNL programma is opgezet naar aanleiding van het door het Nationaal Groeifonds gehonoreerde PharmaNL voorstel en omvat twee programmalijnen: Shared Development Infrastructure (SDI) en Human Capital Growth (HCG). Deze landelijk gecoördineerde programmalijnen dragen bij aan twee belangrijke voorwaarden voor succesvolle medicijninnovaties: toegankelijke infrastructuur en voldoende werknemers met toekomstbestendige expertise.